Doelgroep van e-sigaret

In Nederland wordt door 25 procent van de volwassenen gerookt, veel van deze rokende volwassenen staan open voor de elektrische sigaret. Dat wilt zeggen dat de doelgroepvoor de elektrische sigaret groot is. De elektrische sigaret heeft niet alleen een grote doelgroep,

maar ook een brede doelgroep als je kijkt naar de leeftijd van mensen die starten met dampen, deze begint bij 18 jaar en gaat tot circa het 50ste levensjaar.

Mensen die de elektrische sigaret gebruiken kunnen deze gebruiken met twee doelen:

1. Gezonder “roken”
2. Volledig stoppen met roken

Mensen die niet willen stoppen met roken kunnen kiezen voor de elektrische sigaret om gezonder te gaan “roken”. Aangezien uit recent onderzoek blijkt dat de elektrische sigaret net zo onschadelijk is als het inademen van zuurstof in de buitenlucht is de elektrische sigaret een goed alternatief.

Ook kun je met een elektrische sigaret volledig stoppen met roken. Dat doe je door in fases af te bouwen. Stel voor je zelf vast binnen welke termijn je volledig gestopt wilt zijn met dampen. Als dit bijvoorbeeld een kwartaal betreft dan ga je bijvoorbeeld iedere maand een stapje lager in het aantal mg nicotine, zo stop je geleidelijk aan.